Tıklayın Sizi Arayalım +90 (553) 3616430
Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikası, www.servisaraniyor.com sitesine üye olan tüm kullanıcılar açısından geçerlidir.
Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. Gizlilik Politikasının özeti ve gizlilik konusundaki sorularınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Merkezi sayfasını ziyaret ediniz. İşbu Gizlilik Politikası; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
 
• Kapsam
İşbu Gizlilik Politikası, www.servisaraniyor.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizi anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, www.servisaraniyor.com internet sitesi (kısaca Site olarak anılacaktır) aynı zamanda işbu Gizlilik Politikasının yayınlandığı (ana sayfanın en altında yer alan diğer internet siteleri)www.servisaraniyor.com sitesi ile bağlantılı diğer internet siteleri için de geçerlidir.
 
•  Denetim ve İşlem Yapan Taraflar
Servisaranıyor Hizmetlerini kullanmakla;
* Koşuyolu Cad. Halili Sok. No:5 Kadıköy İstanbul adresinde mukim İNTERAKTİF SATIŞ TEKNOLOJİLERİ OKAN TÜBEK'in (kısaca Servisaranıyor olarak anılacaktır), kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu olduğunu ve işbu bilgileri sizinle ilgili duyuru, haber ve bildirimler için iş birliği yaptığı, birlikte çalıştığı kuruluşların duyuruları için kullanabileceğini;
* İNTERAKTİF SATIŞ TEKNOLOJİLERİ OKAN TÜBEK'in ve iş birliği yaptığı kuluruşların Servisaranıyor Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.
 
•  Kişisel Bilgilerinizin Toplanması
Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Servisaranıyor için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerinizi, Servisaranıyor ile paylaşmaya onay vermeniz halinde, bu bilgilerin  kullanılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz.
Servisaranıyor'un aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;
 
* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak, )banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;
* Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (ilan verme, mesaj alma, iletme, görüntülenme, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikler gibi);
* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Servisaranıyor'a gönderilen mesajlar
* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Servisaranıyor hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;
* Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Servisaranıyor'un ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması);
* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;
* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;
 
•  Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması
İşbu Gizlilik Politikası, www.servisaraniyor.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizi anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, www.servisaraniyor.com internet sitesi (kısaca Site olarak anılacaktır) aynı zamanda işbu Gizlilik Politikasının yayınlandığı (ana sayfanın en altında yer alan diğer internet siteleri) www.servisaraniyor.com sitesi ile bağlantılı diğer internet siteleri için de geçerlidir.
Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık Servisaranıyor için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerinizi, Servisaranıyor ile paylaşmaya onay vermeniz halinde, bu servisaranıyor ve iş birliği içinde oldupu firmaların duyuruları için kullanılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz.
Servisaranıyor'un aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;
* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak, )banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;
 
* Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (ilan  verme, görüntülenme, mesaj alma, iletme, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikler gibi);
* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler;
Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Servisaranıyor'a gönderilen mesajlar;
* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Servisaranıyor hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;
* Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Servisaranıyor'un ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması);
* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;
* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;
Servisaranıyor'un kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Servisaranıyor'un kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;
* Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;
* Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;
* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Servisaranıyor Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak;
* Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;
* Servisaranıyor ve Servisaranıyor'un grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;
* Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)
* Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.
 
•  Pazarlama
Servisaranıyor, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla, Servisaranıyor kişisel bilgilerinizi 3. kişilere devredebilecek, diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız bilgileri ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı geliştirmek ve kişileştirilmek veya yeni hizmetler sunmak amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca Servisaranıyor, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya reklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde, Sitedeki ayarlarınızı değiştirerek bu taleplerinizi Servisaranıyor'a iletebilirsiniz.
 
•  Kişisel Bilgilerinizin Servisaranıyor Tarafından Açıklanması
Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Servisaranıyor kuralları ve politikalarını uygulamak, ilana sunulan hizmet, ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.
Bunun yanında, Servisaranıyor kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;
* Servisaranıyor grup şirketleri üyeleri ile- örneğin PayPal. Müşterek içerik ve hizmet( kayıt, işlemler ve müşteri hizmeti gibi) sağlamak, muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardım etmek ve diğer grup şirketlerin ürünleri, hizmetleri ve tanıtımları ile ilgili olarak yol göstermek amacıyla. Bu hizmetleri talep etmeniz halinde, Grup Şirketlerimiz bu bilgileri, faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili pazarlama amaçlı tanıtımlar yapmak amacıyla kullanacaktır.
* Sözleşmeler çerçevesinde Servisaranıyor'un ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, pazarlama ve tanıtım hizmetleri, kullanıcı destek hizmetleri gibi )
* Türkiye'de veya yurtdışında ikamet eden diğer Servisaranıyor Kullanıcıları ile. Örnek vermek gerekirse; bir kullanıcı ile işlem yaparken, diğer kullanıcı, ilgili işleminin tamamlanması için sizin elektronik posta adresinizi görebilir ve iletişim bilgilerinizi ve adresinizi elde edebilir.
* Servisaranıyor'un, sizin veya başkaca Servisaranıyor kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile. Açıklayabileceğimiz bilgiler, kullanıcı kimliğiniz, kullanıcı kimliği geçmişiniz, kişisel kimlik numaranız, adınız, yaşadığınız şehir ve telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, dolandırıcılık şikayetleriniz, teklif ve listeleme geçmişiniz veya ilgili görebileceğiniz diğer tüm bilgileri içerebilir.
* Hak Sahipleri Koruma Programı katılımcıları ile ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri; ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince münhasır takdir yetkimiz ile gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz başkaca yasadışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgilerini açıklayabiliriz.
* Diğer ticari kuruluşlar ile. Servisaranıyor'u devralmayı veya Servisaranıyor ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu gizlilik politikasını uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde önceden bilgilendirileceksiniz.)
 
* Servisaranıyor, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak ve Sitede kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.
 
•  Servisaranıyor'da Paylaştığınız Kişisel Bilgileriniz
Kullanıcı kimliğiniz, Site genelinde görüntülenmekte, dolayısıyla herkes tarafından görülebilmekte ve tüm Servisaranıyor'daki işlemleriniz ile bağlantılıdır.
Diğer kullancılar tekliflerinizi, girdiğiniz ilanlarınızı görebilir. Bu nedenle, gerçek isminiz ile kullanıcı kimliğinizi ilişkilendirmeniz halinde, gerçek isminizi açıkladığınız kişiler, Servisaranıyor bünyesindeki işlemlerinizi de tanımlayabilirler.
Ortak bir bilgisayardan veya internet kafedeki bilgisayardan Siteye giriş yapmanız halinde, kullanıcı kimliğiniz ve Servisaranıyor gelen hatırlatmalar gibi bazı bilgiler, bilgisayarı sizden sonra kullanan kişi tarafından görüntülenebilir.
 
•  Bilgilerin Servisaranıyor'da Kullanılması
Servisaranıyor, sitedeki işlemlerinizi tamamlamak için kişisel ve mali bilgilerinin paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Gizlilik ile ilgili oluşturduğunuz uygulamalara ve diğer kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstermenizi desteklemekteyiz. Sizlerin diğer kullanıcılar ile paylaştığınız bilgilerin gizliliği ve güvenliği konusunda garanti verememekteyiz ve bu nedenle, Kullanıcılar ile işlem yapmadan önce, işlem içinde bulanacağınız kullanıcının gizlilik ve güvenlik uygulamalarını değerlendirmeli ve bilgileri bu kullanıcı ile paylaşıp paylaşmama yönünde bir seçim yapmanızı öneririz. Servisaranıyor, gizliliğin korunmasına yardımcı olmak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlamak amacıyla kullanıcının yalnızca iletişim, kargo gibi sınırlı bilgilerine erişim olanağı tanımaktadır. Kullanıcıların işlem yapmaları esnasında, birbirlerinin yalnızca ismi, kullanıcı kimliği ve kargo bilgilerine erişebilmektedir. Her durumda, bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun davranmalı ve diğer Kullanıcıların veri tabanınızdan kendilerini silmelerine ve diğer Kullanıcılardan topladığınız bilgilerin içeriğinin ilgili kullanıcılar tarafından bilinmesine olanak sağlamalısınız.
Kullanıcılara ait bilgileri yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanabileceklerini kabul etmektesiniz;
* İstenmeyen ticari iletiler olarak tanımlanmayan ve Servisaranıyor'da gerçekleşen işlemleri ile ilgili
 
* Servisaranıyor aracılığıyla sunulan hizmetleri kullanmak (örneğin escrow, kargo ve sıfır dolandırıcılık şikayetlerinde bulunmak)
* Kullanıcının açıkça belirttiği ve tercih etmiş olduğunu diğer amaçlar
 
•  Çerezler/Kurabiye
Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızıın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız.
Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:
* Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.
* Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.
* Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir.
* Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde Sitemizdeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir.
* Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşmanız mümkündür. (örneğin, başkaca bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir)
İstenmeyen Mesajlar, Sahte Elektronik Posta ve Casus Yazılımların Engellenmesi
Servisaranıyor ve kullanıcılarımız tarafından istenmeyen mesajlar hoş karşılanmamaktadır. Servisaranıyor sizinle tercihleriniz doğrultusunda iletişim kurabilecektir, bu nedenle Servisaranıyor'daki iletişim tercihlerinizi belirlediğinizden emin olunuz. Diğer Servisaranıyor kullanıcısını, bu kullanıcı sizden bir ürün satın almış olsa dahi, açık onayı olmaksızın, elektronik posta listenize (elektronik posta veya fiziksel posta) ekleyemeye yetkili değilsiniz. Böyle bir durumda, ilgili istenmeyen ve yanıltıcı mesajları Servisaranıyor'a bildirebilirsiniz, Servisaranıyor'un iletişim araçlarını kullanarak istenmeyen mesajlar veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin ihlal edecek nitelikte içerikler gönderemezsiniz. İstenmeyen mesajlar, virüsler, elektronik dolandırıcılık (yemleme) saldırıları ve başkaca kötü niyetli faaliyetler veya kanuna aykırı ve yasaklanan içerikleri kontrol etmek amacıyla mesajları otomatik olarak kontrol etmekte ve manuel olarak filtrelemekteyiz, ancak bu iletişim araçları vasıtasıyla gönderilen mesajları kalıcı olarak saklamamaktayız. Veri tabanımızda kayıtlı olmayan elektronik posta adreslerine Servisaranıyor aracılığı ile elektronik posta gönderdiğinizde, bu elektronik posta adresi kalıcı olarak saklamamakta veya herhangi bir pazarlama amacı ile kullanmamaktayız. Bu elektronik posta adreslerini kiralamamakta veya satmamaktayız.
 
 
•  Kullanıcı Hesabının Güvenliği
Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve Servisaranıyor şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Servisaranıyor'a bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.
 
•  Kişisel Bilgilerinize Erişilmesi, Kişisel Bilgilerinizin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi
Siteye giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Genel olarak, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Servisaranıyor destek hattına başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, Servisaranıyor Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.
 
•  Güvenlik
Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.
Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.
 
•  Üçüncü Kişiler
Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, Servisaranıyor ve Grup Şirketleri tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Sitede veya başka internet sitelerinde ilan verenler, hizmet verenler ve alanlar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Servisaranıyor'un üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz.
 
•  Genel
Gizlilik Politikasında yer alan koşulları her zaman değiştirilebiliriz. Servisaranıyor Duyuru Panosu aracılığıyla veya elektronik posta adresiniz aracılığıyla da sizleri bilgilendirebiliriz. Yardım Sayfalarımızda sorularınızın cevaplarını bulamadığınızda, Koşuyolu Cad. Halili Sok. No:5 Kadıköy İstanbul adresinde mukim İNTERAKTİF SATIŞ TEKNOLOJİLERİ OKAN TÜBEK'ne posta gönderebilir veya Servisaranıyor Destek Hattı ile irtibata geçebilirsiniz.